12 June 2011

I AM MUSLIM : Sifat Individu Muslim..

10 sifat yang perlu ada pada seorang muslim :


1) Kuat tubuh badan (Qawiyyal Jism)

2) Akhlak yang mantap (Matinul Khuluq)

3) Fikiran & pengetahuan yang mantap (Mutsaqqafal Fiqr)

4) Mampu berusaha (Qadiran ala kasbi)

5) Akidah yang baik (Salimul Akidah)

6) Ibadah yang betul (Sahihul Ibadah)

7) Mampu melawan nafsu (Mujahadah ala Nafsi)

8) Menjaga waktu (Haarithun ala Waqtihi)

9) Tersusun dalam urusan (Munazzamun fi Shu'unihi}

10) Berguna untuk orang lain (Nafi'un li Ghairihi)
No comments:

Post a Comment